[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 
  
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 (แบบสขร.1)( ลงวันที่ : 5/มี.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยสิมบ้านโคกม่วง หมู่๒( ลงวันที่ : 11/ก.พ./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน(กู้ชีพ)ทะเบียน กฉ9760( ลงวันที่ : 11/ก.พ./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๐ ปี ๖๔( ลงวันที่ : 8/ก.พ./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็กหมู่ ๔ ปี ๖๔( ลงวันที่ : 8/ก.พ./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46 ประกาศการกำหนดราคากลางโครงสร้างถนนคสล บ้านนาโพธิ์ หมู่๑( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
47 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็กหมู่๑( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
48 ประกาศการกำหนดราคากลางโครงสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษครหมู่๓( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่๓( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50 ประกาศการกำหนดราคากลางโครงสร้างถนน คสล.หมู่๑ ( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก ม.๑ ( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีนเสริมเหล็ก บ้านเมืองเก่า ม.๘.( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีนเสริมเหล็กบ้านเมืองเก่า ม.๘.( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวา63 (แบบสขร.1)( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55 ประกาศผูู้้ชนะเสนอราคาวัสดุประปา๒๕๖๔( ลงวันที่ : 14/ม.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56 ประกาศผูู้้ชนะเสนอราคาวัสดุดับเพลิง๒๕๖๔( ลงวันที่ : 14/ม.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57 24รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.๖)๒๕๖๓( ลงวันที่ : 14/ม.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563( ลงวันที่ : 18/ธ.ค./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
59 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60 ตามแผนการจัดหาพัสดุปี63( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo_122@hotmail.com Facebook:อบต นาโพธิ์