[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> ประชาคมของอบต.นาโพธิ์ ( 16/มี.ค./2564 )

     

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
จัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่เกี่ยวกับความต้องการของ
พื้นฐานเพื่อลงประชามติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านม่วงองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์

ได้จัดทําโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10)

เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของ ประชาชน และจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์ โดยมี คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างในสังกัด อบต.นาโพธิ์ ส.อบต.นาโพธิ์

ผู้นําชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และประชาชนตําบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 10 เข้าร่วม เวทีประชาคมโดยพร้อมเพรียงกัน

  
โดย admin (VIEW : 0)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 1 รูปภาพ]
<< 1 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo_122@hotmail.com Facebook:อบต นาโพธิ์