[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> กิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ( 20/เม.ย./2564 )

     

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จึงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้ พุทธศาสนิกชนเห็นถึงความสำคัญ  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ

  
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 6 รูปภาพ]
<< 1 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo_122@hotmail.com Facebook:อบต นาโพธิ์