[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการส่งเสริมการป้องกันไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ( 25/มิ.ย./2562 )
    

  ลดการระบาดของยุงที่เป็นพาหะโรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ขัดแยกขยะต้นทาง (แยกก่อนทิ้ง) ( 20/มี.ค./2562 )
    

รณรงค์ให้ประชาชนในตำบลนาโพธิ์ขัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อการสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และประชาชน ( 20/มี.ค./2562 )
    

จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนทางเข้าตำบลนาโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จัดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ในวันที่ 9 มกราคม 2562 รณรงค์ให้ครัวเรือนลดประมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อยใช้ซ้ำ และดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามถนนสองข้างทาง ( 14/ม.ค./2562 )
    

ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอนและโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา จัดกิจกกรรมณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ขัดแยกขยะต้นทางณรงค์ให้ครัวเรือนลดประมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อยใช้ซ้ำ และดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามถนนสองข้างทาง ในวันที่ 9 มกราคม 2562

คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้ารับฟังธรรมะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ( 29/ต.ค./2561 )
    

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4 [จำนวน 35 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo_122@hotmail.com Facebook:อบต นาโพธิ์