[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
30/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ( 0 / )
    

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ33การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ( 0 / )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เพื่อกำหนด  แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ในอนาคต  ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้เป็นไปตามขั้นตอน และกระบวนการที่กำหนด และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาช

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ 34คณะผู้บริหาร พนักงาน รวมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ( 0 / )
    

เพื่อทำให้พนักงานเกิดความมั่นใจว่า ข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง ข้อมูลการเปิดเผยตัวตนของพนักงานจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับขั้นสูงสุด และพนักงานผู้ร้องเรียนจะไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการตอบโต้ หรือการกระทำใดๆที่ไม่เป็นธรรม เช่น อาจถูกแก้แค

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/พ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ( 0 / )
    

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มี.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและจิตอาสา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ( 3 / )
    

จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติปี61 ( 5 / )
    

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายปี 2561


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผู้ใช้บริการรถพยาลฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ( 9 / )
    

ข้อมูลการให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลนาโพธิ์ ตลอดปีงบประมาณ 2561


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ออกพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ( 4 / )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เพื่อกำหนด  แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ในอนาคต  ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้เป็นไปตามขั้นตอน และกระบวนการที่กำหนด และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาช

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ อบต.ลงพื้นที่ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ( 0 / )
    

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับบริการได้รับความสะดวกสบายในการรับเบี้ยยังชีพ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยแพทย์ฉุกเฉินออกให้บริการผู้ประสบอุบัติเหตุ ( 1 / )
    

รับแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือรับแจ้งเหตุจากแหล่งอื่น เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อสื่อสารประสานการช่วยเหลือ สั่งการและควบคุมกำกับ การปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการ และชุดปฏิบัติการ บันทึกข้อมูลการให้บริการ และรับรองการปฏิบัติงานของผ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/11 ->
<< 10 11 >>องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo.sakon63@gmail.com Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำ