[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 
  
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 ประกาศผูู้้ชนะเสนอราคาวัสดุประปา๒๕๖๔( ลงวันที่ : 14/ม.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2 ประกาศผูู้้ชนะเสนอราคาวัสดุดับเพลิง๒๕๖๔( ลงวันที่ : 14/ม.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.๖)๒๕๖๓( ลงวันที่ : 14/ม.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563( ลงวันที่ : 18/ธ.ค./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6 ตามแผนการจัดหาพัสดุปี63( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563( ลงวันที่ : 11/พ.ย./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง๔ศูนย์62( ลงวันที่ : 22/มิ.ย./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด160kvaพร้อมติดตั้งจำนวน ๑ หม้อ( ลงวันที่ : 22/มิ.ย./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่่อมแซมศูนย์แสดงวิถีชีวิตไทโส้62( ลงวันที่ : 22/มิ.ย./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอบต.นาโพธิ์62( ลงวันที่ : 22/มิ.ย./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร62( ลงวันที่ : 22/มิ.ย./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก( ลงวันที่ : 22/มิ.ย./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก 2563 ( ลงวันที่ : 22/พ.ค./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ( ลงวันที่ : 21/พ.ค./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16 22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจักจ้างหรือจัดหาพัสดุ 2563( ลงวันที่ : 24/เม.ย./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17 21 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี63(คตง)( ลงวันที่ : 23/เม.ย./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 558.92 KBs 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18 23 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563( ลงวันที่ : 23/เม.ย./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19 23 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม2563( ลงวันที่ : 23/เม.ย./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 3.31 MBs 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20 23 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2563( ลงวันที่ : 23/เม.ย./2563 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo_122@hotmail.com Facebook:อบต นาโพธิ์