[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 
  
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 ทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2566( ลงวันที่ : 11/ม.ค./2566 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2565( ลงวันที่ : 11/ม.ค./2566 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565( ลงวันที่ : 11/ม.ค./2566 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
4 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธิเฉพาะเจาะจง 2565( ลงวันที่ : 21/ธ.ค./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
5 เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕( ลงวันที่ : 21/ธ.ค./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
6 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านใหม่ไทรย้อย - โคกม่วง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ลงวันที่ : 14/ธ.ค./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะจง( ลงวันที่ : 14/ธ.ค./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ลงวันที่ : 14/ธ.ค./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
9 ขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อโครงการสำมะโน/สำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566( ลงวันที่ : 8/ธ.ค./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน (ชนิดหัวเชื้อ) สารเดลต้าเมททริน ๑ % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ลงวันที่ : 18/พ.ย./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อทรายเคลือบสารเทอร์มีฟอส ๑% โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ลงวันที่ : 18/พ.ย./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก ขนนาด 30ลิตร สำหรับโครงการลดคัดแยกขยะ (จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน)ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ลงวันที่ : 18/พ.ย./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการลดคัดแยกขยะต้นทาง ฯ( ลงวันที่ : 18/พ.ย./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
14 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕( ลงวันที่ : 18/พ.ย./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
15 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕( ลงวันที่ : 18/พ.ย./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
16 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน(ชนิดหัวเชื้อ)สารเดลต้าเมททริน ๑ % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ลงวันที่ : 18/พ.ย./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
17 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๓๐ ลิตร สำหรับโครงการลดคัด แยกขยะ (จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปี ๒๕๖๕( ลงวันที่ : 18/พ.ย./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
18 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ลงวันที่ : 18/พ.ย./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเครื่องกองกฐิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ลงวันที่ : 18/พ.ย./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
20 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ลงวันที่ : 18/พ.ย./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo.sakon63@gmail.com Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำ