[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 
  
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ ผด.๖( ลงวันที่ : 29/ต.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุผด.3(64)( ลงวันที่ : 29/ต.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65( ลงวันที่ : 29/ต.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2564( ลงวันที่ : 8/ต.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็กบ้านเมืองเก่า ม.๘( ลงวันที่ : 16/ก.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6 การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านขาไก่ ม.๖( ลงวันที่ : 16/ก.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7 การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านม่วง ม.๕( ลงวันที่ : 16/ก.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8 การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้้านหนองผือน้อย ม.๙( ลงวันที่ : 16/ก.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9 การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกม่วง ม.๒( ลงวันที่ : 16/ก.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10 การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนรังสู่และคันดินฝาย บ้านขาไก่ ม.๖( ลงวันที่ : 16/ก.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกสว่าง ม.๑๒( ลงวันที่ : 16/ก.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12 การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาโพธิ์ ม.๑๑( ลงวันที่ : 16/ก.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13 การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกสว่าง ม.๔( ลงวันที่ : 16/ก.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14 การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเมืองเก่า ม.๘( ลงวันที่ : 16/ก.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15 การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาโพธิ์น้อย ม.๗( ลงวันที่ : 16/ก.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16 การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาโพธิ์ ม.๑๑( ลงวันที่ : 16/ก.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17 การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและฝายชะลอน้ำ บ้านนาโพธิ์ ม.๑( ลงวันที่ : 15/ก.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18 การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเมืองเก่า ม.๘( ลงวันที่ : 15/ก.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19 การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนรังสู่และคันดินฝาย บ้านขาไก่ ม.๖( ลงวันที่ : 15/ก.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20 การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกสว่าง ม.๑๒( ลงวันที่ : 15/ก.ค./2564 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo.sakon63@gmail.com Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำ