[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัดองค์การบร ( 10/ม.ค./2566 )
    
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ( 5/ม.ค./2566 )
    
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565งานทอดกฐินบ้านขาไก่ หมู่ 6 ( 10/พ.ย./2565 )
    
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 ( 25/ต.ค./2565 )
    

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. อบต.นาโพธิ์ นำโดยนายวิเศษ มุงวงษา นายก อบต.นาโพธิ์
พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

โครงการจิตอาสาพระราชทานปากทางเข้านาโพธิ์ ( 19/ต.ค./2565 )
    

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น.
นายวิเศษ มุงวงษา นายก อบต.นาโพธิ์ และพนักงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบค.และผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 5 ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า และกวาดใบใม้ ณ บริเวณปากทางเข้า อบต.นาโพธิ์ เพื่อให้สะอาดและสวยงาม

13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ( 17/ต.ค./2565 )
    

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 06.00 น.
นาย วิเศษ มงวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณ หน้าวัดกลางตลาดสดเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ และ
เวลา 8.30 น. ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุม อำเภอกุสุมาลย์
เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9 )

รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ( 19/ก.ย./2565 )
    

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น.

นายวิเศษ มุงวงษา นายก อบต.นาโพธิ์ มอบหมายให้ นายเกษา ใบอุดม รองนายกฯ นายยงยุทธ กองเกิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จ.ส.ต.อดิศร ชินวงศ์ นักปัองกันฯชำนาญการ ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชน ร่วมกันรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยนำถังน้ำเก่ามาประยุกต์ใช้ ที่บ้านโคกสว่างหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 12 ภายใต้แผนปฏิบัติการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานท้องถิ่น พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2565 ( 14/ก.ย./2565 )
    

นายวิเศษ  มุงวงษา ตำแหน่ง  นายก อบต.นาโพธิ์  ได้นำคณะผู้บริหาร ฯ  สมาชิก อบต.นาโพธิ์ พนักงานท้องถิ่น พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ศึกษาดูงานเพื่อเพิมศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่  29 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2565

ร่วมพิธีถวายสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ( 16/ส.ค./2565 )
    

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
นำโดยนายวิเศษ มุงวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ร่วมพิธีถวายสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา
ณ หอประชุมอำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ( 4/ส.ค./2565 )
    

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมสภาเด็กและเยาชนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนบ้านม่วง

วิทยา ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

นายวิเศษ วงมุงษา นายกอบต.นาโพธิ์ และว่าที่ร้อยโทยุทธยา อุณาพรหม ผอ.กองสวัสดิการสังคม และคณะได้จัดทำโครงการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

๒.เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ

๓.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคม

๔.เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนได้รุ้จักปรับตัวและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 -> [จำนวน 60 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo.sakon63@gmail.com Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำ