[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ( 23/พ.ค./2565 )
    

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

               

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

               ในการนี้ นายวิเศษ มุงวงษา นายกอบต.นาโพธิ์ จึงขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยสามารถเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลนาโพธิ์ ( 11/มี.ค./2565 )
    

โครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลนาโพธิ์

(เงินทุนหมุนเวียนโครงการส่งเสริมอาชีพในเขตหมู่บ้าน)

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ 

๑.หลักเกณฑ์การขอสนับสนุนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

๒.บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินโครงการโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔.รายงานสถานะการทางเงิน เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

๕.รายงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่จะครบกำหนดการส่งใช้คืนในประจำปีงบ ๒๕๖๕

เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเกษตรปลูกเห็ดฟาง และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมู

งานโส้รำลึกครั้งที่ ๔๑ ปี ๒๕๖๕ ( 9/ก.พ./2565 )
    

เทศกาลโส้รำลึก ครั้งที่ ๔๑ ประะจำปี ๒๕๖๕ 

ประชุมเปิดสภาสมัยแรก ( 4/ม.ค./2565 )
    

ประชุมเปิดสภาสมัยแรก โดยมี พันจ่าเอกพูนสุข พะแพงพัน

นายอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมเปิดสภาสมัยแรกของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต.

มอบทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ( 18/พ.ย./2564 )
    

พิธีมอบทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

 

จ.อ.วัชรพงศ์ ชาที รักษาการในตำแหน่ง รองปลัดอบต.นาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดอบต.นาโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.นาโพธิ์ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้  ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.สกลนครได้รับการประสานงานจากชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจ.สกลนคร สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยคัดเลือกมอบทุนให้แก่แม่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากทั่วประเทศ ทุนละ 5000บาท คือ นางอ้วน ช่างไชย อสยุ 80 ปี บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 11 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร ในวัที่ 18 พฤศจิยายน 2564  เวลา 09*30 - 10.30 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ( 3/ก.ย./2564 )
    

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ "การทำน้ำยาล้างจาน"

ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ( 20/ส.ค./2564 )
    

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย อบตนาโพธิ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ( 6/ก.ค./2564 )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ

และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง Work From Home

กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.นาโพธิ์เพื่อเป็นการป้องกันไวรัส COVID – ๑๙ ( 25/มิ.ย./2564 )
    
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)ที่ไดรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ( 25/มิ.ย./2564 )
    
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 -> [จำนวน 45 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo.sakon63@gmail.com Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำ