[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมสภาสมัยวิสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัย ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ( 15/ม.ค./2564 )
    

นายบุญคำ เถาว์อ้วน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ประชุมสภาสมัยวิสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

สมัยวิสามัญ สมัย ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ประชุมสภาสมัยวิสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัย ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ( 11/ม.ค./2564 )
    

นายบุญคำ เถาว์อ้วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ประชุมสภาสมัยวิสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

สมัยวิสามัญ สมัย ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

และข้อราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ( 30/ธ.ค./2563 )
    

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายบุญคำ เถาว์อ้วน นายกองค์การบริหารส้วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย

นายประหยัด วัดแผ่นลำรองนายกคนที่ ๑ นายวิชา อุ่นกลม รองนายกคนที่ ๒

คณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายประจำ นายยงยุทธ กองเกิด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

และ จ.ส.ต.อดิศร ชินวงศ์ นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและมอบกาแฟพร้อมน้ำดื่ม เพื่อสนุบสนุนและให้กำลังใจ

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2563 ( 14/ธ.ค./2563 )
    

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 อบต.นาโพธิ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ได้รับการผ่านประเมินในระดับที่ดีและได้เข้ารับเกียรติบัตรในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและสร้างการมีส่วนรวมป้องกันภัยทุจริตในระดับพื้นที่ ณ  หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เวลา ๐๘.๐๐ น.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( 4/ธ.ค./2563 )
    

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” ( 26/ต.ค./2563 )
    

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย”
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย”
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานธงไตรรงณ์เป็นธงชาติไทย
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เวลา ๐๘.๐๐ น.

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ( 26/ต.ค./2563 )
    

พิธีวางพวงมาลาถวาย ในพิธีน้อมถวายรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อบต.นาโพธิ์ ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดย นายบุญคำ เถาว์อ้วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง และประชาชนร่วมกันทำพิธี ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศูนย์ราชการอำเภอกุสุมาลย์ และในเวลา ๐๘.๓๐ พันจ่าอากาศเอก พูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอกุสุมาลย์ เดินทางเป็นประธานในพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรอิสระ และคณะบุคคลสำคัญ ร่วมถวายบังคม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และช่วงค่ำพันจ่าอากาศเอก พูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอกุสุมาลย์พร้อมคู่สมรสเดินทางมาเป็นประธานพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนยืนสงบนิ่งและกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ( 26/ต.ค./2563 )
    

นายบุญคำ เถาว์อ้วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและ พนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

พัฒนาบริเวณทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

โครงการฝึกอบรม จิตอาสาภัยพิบัติ ( 14/ก.ย./2563 )
    

โครงการฝึกอบรม จิตอาสาภัยพิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย มอบของผู้ประสบภัย ( 15/พ.ค./2563 )
    

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
นายบุญคำ เถาว์อ้วน

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือบ้านนางสังวาล มันอินทร์

เพื่อช่วยเหลือเหตุ อัคคีภัยเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563

 

เหตุการณ์...

เมื่อวันที่ 12 พ.ค 63 เวลาประมาณ 07.40 น.ได้เกิดเหตุเพลิงไหมฟางที่อยู่ใต้ถุนบ้านที่กำลังก่อสร้าง ทำให้บริเวณส่วนของหลังคาบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด..จากความร้อน เบื้องต้นสอบถามจากเจ้าของบ้าน นางสังวาลย์ ราษฎรบ้านโคกสว่าง ม.4 ยังอยู่ในอาการตกใจ โดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านที่กำลังก่อสร้างและได้ดำเนินการดับไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ


รายงานสถานการณ์

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาโพธิ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 -> [จำนวน 30 อัลบัม]
<< 1 2 3 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo_122@hotmail.com Facebook:อบต นาโพธิ์