[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ( 19/ก.ย./2565 )
    

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น.

นายวิเศษ มุงวงษา นายก อบต.นาโพธิ์ มอบหมายให้ นายเกษา ใบอุดม รองนายกฯ นายยงยุทธ กองเกิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จ.ส.ต.อดิศร ชินวงศ์ นักปัองกันฯชำนาญการ ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชน ร่วมกันรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยนำถังน้ำเก่ามาประยุกต์ใช้ ที่บ้านโคกสว่างหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 12 ภายใต้แผนปฏิบัติการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานท้องถิ่น พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2565 ( 14/ก.ย./2565 )
    

นายวิเศษ  มุงวงษา ตำแหน่ง  นายก อบต.นาโพธิ์  ได้นำคณะผู้บริหาร ฯ  สมาชิก อบต.นาโพธิ์ พนักงานท้องถิ่น พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ศึกษาดูงานเพื่อเพิมศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่  29 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2565

ร่วมพิธีถวายสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ( 16/ส.ค./2565 )
    

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
นำโดยนายวิเศษ มุงวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ร่วมพิธีถวายสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา
ณ หอประชุมอำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ( 4/ส.ค./2565 )
    

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมสภาเด็กและเยาชนตำบลนาโพธิ์

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนบ้านม่วง

วิทยา ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

นายวิเศษ วงมุงษา นายกอบต.นาโพธิ์ และว่าที่ร้อยโทยุทธยา อุณาพรหม ผอ.กองสวัสดิการสังคม และคณะได้จัดทำโครงการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

๒.เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ

๓.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคม

๔.เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนได้รุ้จักปรับตัวและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ( 1/ส.ค./2565 )
    

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายวิเศษ มุงวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายปรีชา มณีสร้อย นายอำเภอกุสุมาลย์ เป็นประธานนำผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  และประชาชนกุสุมาลย์ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมอำเภอกุสุมาลย์ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้สด จุดเทียนมหามงคล กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล กล่าวนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชา และร่วมเปล่งเสียง คำว่า ทรงพระเจริญ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ที่ทรงทำคุณประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทยนานัปการ

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี 2565 ( 26/ก.ค./2565 )
    

วันที่ 26 กรกฏาคม 2565

อบต.นาโพธิ์ โดยนายวิเศษ มุงวงษา นายก อบต.นาโพธิ์ ได้จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฏาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ บริเวณอ่างห้วยโป่ง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ( 30/มิ.ย./2565 )
    

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล

โครงการจิตอาสา ประจำปี 2565 ( 8/มิ.ย./2565 )
    

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น.
นายวิเศษ มุงวงษา นายกอบต.นาโพธิ์ และ พนักงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบต.

ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าและกวาดใบไม้ ณ บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา

เพื่อให้สะอาด สวยงาม  ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 31/พ.ค./2565 )
    

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายวิเศษ มุงวงยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน

ราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.นาโพธิ์ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับจิตอาสาและ

ประชาชนในตำบลนาโพธิ์ ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

และกิจกรรมปลูกต้นไม้ และไม้ยืนต้น ฝากไว้ให้ลูกหลาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว

โดยได้รับเกียรติจากท่านปรีชา มณีสร้อย นายอำเภอ กุสุมาลย์ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ( 23/พ.ค./2565 )
    

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

               

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

               ในการนี้ นายวิเศษ มุงวงษา นายกอบต.นาโพธิ์ จึงขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยสามารถเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 -> [จำนวน 54 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo.sakon63@gmail.com Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำ