[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
11/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.นาโพธิ์ ( 0 / )
    

เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสามชิกสภาอบต.นาโพธิ์และนายกอบต.นาโพธิ์

 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ( 0 / )
    

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๔ (ภ.ด.ส.๓) ( 0 / )
    

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (ภ.ด.ส.๓)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 0 / )
    

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ( 0 / )
    

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ( 0 / )
    

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง WORK FROM HOME ( 0 / )
    

แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง Work From Home กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/มิ.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จ่าเอกวัชรพงศ์ ชาที รักษาการในตำแหน่ง รองปลัด อบต . รรท.ปลัด อบต.นาโพธิ์ พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ได้ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ บ้านบอน หมู่ที่ 3 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ ( 0 / )
    

วันที่  25  มิถุนายน  2564 จ่าเอกวัชรพงศ์  ชาที  รักษาการในตำแหน่งรองปลัด อบต.รรท.ปลัด อต.นาโพธิ์  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/มิ.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ( 0 / )
    

ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/พ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี๒๕๖๓ ( 0 / )
    

แจ้งกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo_122@hotmail.com Facebook:อบต นาโพธิ์