[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
13/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” ( 0 / )
    

เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น”


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร ( 0 / )
    

ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการประชาชนในการสำเนาเอกสาร ( 0 / )
    

อบต.นาโพธิ์ เปิดให้บริการประชาชนในการถ่ายสำเนาเอกสาร ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ( 0 / )
    

 ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป อบต.นาโพธิ์ บริการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียนเรื่องต่างๆไม่เว้นวันหยุดราชการ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ กำหนดปริมาณน้ำมัน ประจำปี ๖ ( 0 / )
    

การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ กำหนดปริมาณน้ำมัน ประจำปี ๖๕


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.นาโพธิ์ ( 0 / )
    

เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสามชิกสภาอบต.นาโพธิ์และนายกอบต.นาโพธิ์

 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ( 0 / )
    

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๔ (ภ.ด.ส.๓) ( 0 / )
    

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (ภ.ด.ส.๓)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 0 / )
    

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ( 0 / )
    

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo.sakon63@gmail.com Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำ