[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : admin
เข้าชม : 0
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
A- A A+
        

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

                         ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยนั้น
                         สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ วัน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 29/ธ.ค./2563
      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ 30/ก.ค./2563
      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ 30/ก.ค./2563
      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 30/ก.ค./2563
      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 30/ก.ค./2563องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo_122@hotmail.com Facebook:อบต นาโพธิ์