องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.naposk.go.th Tue, 11 May 2021 04:33:50 การรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบต.นาโพธิ์ http://www.naposk.go.th/?name=news&file=readnews&id=51 http://www.naposk.go.th/http://www.naposk.go.th/icon/news_1580270318.jpg

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.นาโพธิ์

https://drive.google 1580270318 โครงการส่งเสริม การป้องกันไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ http://www.naposk.go.th/?name=news&file=readnews&id=45 http://www.naposk.go.th/http://www.naposk.go.th/icon/news_1561449832.jpg

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัยหาโรคไข้เลือดออก

1561449832